Shopping cart


Startmotor

Är en elektrisk motor som används för att dra igång en större förbränningsmotor. Startmotorn på äldre bilar driver svänghjulet på förbränningsmotorn via en så kallad bendixkoppling som frikopplar startmotorn när förbränningsmotorn startar. Från 1960-talet och framåt har anordningen ersatts av en solenoid som flyttar startmotorns drev så att det får kontakt med svänghjulets kuggkrans. När drevet ligger i rätt läge sluts en kontakt som ger ström till startmotorn. På det sättet minskas slitaget på drevet och kuggkransen jämfört med bendixkopplingen.

Product filters
  • Product category:
  • Manufacturer:
Items per page:
30
60
120
Display as:
Sort by: